• pge święta
  • pge aplikacja
  • pge święta
  • pge aplikacja

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., za pomocą specjalnej aplikacji, pomaga udekorować świątecznymi lampkami dowolne miejsce w Polsce dostępne na mapach Google. To część świątecznej kampanii ,,Robimy prąd od początku do choinki”.