• knorr święta
  • knorr dzieci kampania
  • knorr kampania

Dzieci najbardziej cieszą się ze świątecznych tradycji i dlatego na najlepszynaswieta.pl to one zadawały dorosłym zagadki dotyczące świąt i potraw wigilijnych. W serwisie można też było przyjrzeć się potrawom, poznać przepisy oraz wysłać spersonalizowaną kartkę video z życzeniami świątecznymi, skomponowaną z pięćdziesięciu siedmiu słów mówionych przez dziewięcioro dzieci.