Gala Pracownika to doroczne wydarzenie organizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Ta uroczystość to czas posumowań i uhonorowania najlepszych pracowników oraz okazja do wspólnego świętowania.