• energia słów kampania
  • pge branded content
  • user generated content
  • pge bajki facebook

Akcja Energia słów w nietypowy sposób przybliżyła dzieciom zagadkę powstawania prądu. Wyrazy użyte w statusach na Facebooku posłużyły jako surowiec do napisania bajek o energii odnawialnej. W ten sposób PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nauczyła dorosłych, że ich słowa znaczą więcej niż wpis na Facebooku, a dzieci – czym jest ,,zielona energia”.

  • KTR2
  • Media Trendy2